Filosofie

In het licht van de Antroposofie

De pop, het andere “IK” van het kind,

De pop is van grote betekenis voor de gezonde ontwikkeling van het kind, waardoor we de uiterste zorg moeten besteden aan de keuze van de pop, hoe we die maken en welk materiaal we gebruiken. In de pop ontmoet het kind zichzelf, oefent het kind zich in het uitdrukken van gevoelens, en bezielt het de pop met zijn/haar eigen fantasie. De pop helpt het kind de indrukken uit de buitenwereld te verwerken en zo tot eigen binnenwereld te vormen. Een echte pop, gemaakt van materiaal die de verbinding tussen materiaal en kind mogelijk maakt, stelt het kind in staat “echte” gevoelens te ontwikkelen, zichzelf waar te nemen en vertrouwen en eerbied te voelen voor zijn omgeving.

                  De seizoentafel,

Een rustpunt in het huis, waar iedereen elkaar ontmoet tijdens een moment van bewustzijn voor alle gezinsleden en een innige beleving van de natuur, waar respect geleerd wordt voor de realisaties op de seizoentafel en de natuur. Een plek die warmte uitstraalt en uitnodigt tot ontmoeting, waar verhaaltjes tot leven komen en die kan aansporen tot het voorlezen voor het slapengaan. De seizoentafel kan ertoe bijdragen zich te verdiepen in elk seizoen en als dusdanig te waarderen.